Autoatarraxantes
Calço Trapezoidal 3 Furos

Calço Trapezoidal 3 Furos

Calço Ondulado

Calço Ondulado

Buchas

Buchas

8-18x1.1/4"

8-18x1.1/4"

6,0x110 Ponta Agulha LANÇAMENTO

6,0x110 Ponta Agulha LANÇAMENTO

Métricos

Métricos

Ultraflex PU Calhas  380g - Cinza

Ultraflex PU Calhas 380g - Cinza

Ultraflex MS Construção Tubo 420g - Cinza

Ultraflex MS Construção Tubo 420g - Cinza

Rebites e Pinos

Rebites e Pinos

Autoperfurantes

Autoperfurantes

10-16x3/4"

10-16x3/4"

10-17x1.1/2" Ponta Agulha

10-17x1.1/2" Ponta Agulha

Selante UltraFlex PU Construção

Selante UltraFlex PU Construção

18-9x1"

18-9x1"

10-17x2" Ponta Agulha

10-17x2" Ponta Agulha

Silicone Neutro Transp 280ml

Silicone Neutro Transp 280ml

12-24x1.1/2"

12-24x1.1/2"

6,0x75 Ponta Agulha

6,0x75 Ponta Agulha

Fita Butílica - 22,2 mm x 4,76mm x 12,19 mts - Cinza

Fita Butílica - 22,2 mm x 4,76mm x 12,19 mts - Cinza

Fita Butílica - 12,7 mm x 2,3mm x 13,7 mts - Cinza

Fita Butílica - 12,7 mm x 2,3mm x 13,7 mts - Cinza

6,0x90 Ponta Agulha

6,0x90 Ponta Agulha

1/4-14x1.1/2"

1/4-14x1.1/2"

Fita Butílica - 9,5 mm x 2,38mm x 13,71 mts - Cinza

Fita Butílica - 9,5 mm x 2,38mm x 13,71 mts - Cinza

1/4-14x1.3/4"

1/4-14x1.3/4"

Fita anticorrosiva 38mm x 30 mts

Fita anticorrosiva 38mm x 30 mts

1/4-14x1"

1/4-14x1"

1/4-14x2.3/8"

1/4-14x2.3/8"

Fita anticorrosiva 50mm x 30 mts

Fita anticorrosiva 50mm x 30 mts

1/4-14x1.1/2"

1/4-14x1.1/2"

1/4-14x3.5/16"

1/4-14x3.5/16"

Fita impermeável CT 3mmx20mmx20mts

Fita impermeável CT 3mmx20mmx20mts

1/4-14x1.3/4"

1/4-14x1.3/4"

1/4-14x3.3/4"

1/4-14x3.3/4"

1/4-14x4.5/16"

1/4-14x4.5/16"

Tapa onda inferior TP40 x 980mm

Tapa onda inferior TP40 x 980mm

1/4-14x3.1/4" RD

1/4-14x3.1/4" RD

8-18x1/2"

8-18x1/2"

Tapa onda inferior TP35 x 1050mm

Tapa onda inferior TP35 x 1050mm

1/4-14x4" RD

1/4-14x4" RD

Tapa onda inferior TP100 x 950mm

Tapa onda inferior TP100 x 950mm

1/4-14x5" RD

1/4-14x5" RD

Tapa onda superior TP40 x 980mm

Tapa onda superior TP40 x 980mm

12-14x1.1/2"

12-14x1.1/2"

Tapa onda superior TP35 x 1050mm

Tapa onda superior TP35 x 1050mm

12-14x2"

12-14x2"

Tapa onda superior TP100 x 950mm

Tapa onda superior TP100 x 950mm

12-14x2.1/2"

12-14x2.1/2"

Ponteira Philips nº 1

Ponteira Philips nº 1

12-14x3.1/4"

12-14x3.1/4"

Ponteira Philips nº 2

Ponteira Philips nº 2

1/4-14x2.3/8"

1/4-14x2.3/8"

Ponteira Philips nº 3

Ponteira Philips nº 3

Ponteira torx nº 25

Ponteira torx nº 25

Ponteira torx nº 30

Ponteira torx nº 30

Cachimbo sext 1/4"

Cachimbo sext 1/4"

1/4x1" UNC

1/4x1" UNC

Cachimbo sext 3/8"

Cachimbo sext 3/8"

Cachimbo sext 5/16"

Cachimbo sext 5/16"

1/4-14x3/4"

1/4-14x3/4"

1/4-14x3/4"

1/4-14x3/4"

8-18x5/8"

8-18x5/8"

8-18x1/2"

8-18x1/2"

8-18x1/2"

8-18x1/2"

8-18x3/4"

8-18x3/4"

8-18x5/8"

8-18x5/8"

4,2x19

4,2x19

4,8x32

4,8x32

1/4-14x7/8"

1/4-14x7/8"

12-14x3/4"

12-14x3/4"

12-14x1"

12-14x1"

12-14x1.1/2"

12-14x1.1/2"

12-14x1.3/4"

12-14x1.3/4"

12-14x2" RD

12-14x2" RD

12-14x2.3/8" RD

12-14x2.3/8" RD

12-14x2.3/4"  RD

12-14x2.3/4" RD

12-14x3.1/4" RD

12-14x3.1/4" RD

12-14x4" RD

12-14x4" RD

12-14x5" RD

12-14x5" RD